Provádíme kompletní projektovou přípravu staveb,
spolupracujeme v průběhu realizace staveb


Poradenská činnost

 • Podáváme informace o postupu přípravy staveb podle požadavků stavebních úřadů
 • Poradíme při poruchách staveb, navrhujeme vhodné materiály

Projektová příprava staveb

 • Projekty staveb bytových a staveb pro rekreaci
 • Projekty občanských a průmyslových staveb
 • Projekty sportovních staveb
 • Projekty stavebních úprav, půdních vestaveb a zateplení staveb
 • Osazení typových staveb s napojením na inženýrské sítě
 • Zaměření stávajícího stavu stavby, pasport stavby
 • Podrobné stavební rozpočty a výkazy výměr

Inženýrská činnost

 • Zastupování ve správním řízení, zajištění územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou a stavebního povolení
 • Spolupráce při kolaudaci stavby

Realizace stavby

 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Odborné vedení staveb prováděných svépomocí
 • Stavební, autorský a investorský dozor

Tepelně technické výpočty

 • Variantní výpočty energetických úspor zateplovaných objektů programem PROTECH PENB a URSA
 • Výpočty pro dotace Zelená úsporám (pozastaveno)