Historie projekce Kostelec nad Orlicí


Činnost projekce byla zahájena v roce 1990. Projektanti se však zabývají projektováním staveb již od 80. let.

Zadávání zakázek

Každá zakázka je se zadavatelem v počáteční fázi konzultována s úsilím maximálně vyhovět potřebám zákazníka. Zpracováváme ryze individuální projekty, provádíme i osazení staveb typových do terénu s napojením na inženýrské sítě.

Odbornost

Všechny části projektu jsou zpracovávány autorizovanými projektanty. Dokumentace je dodávána kompletní, včetně všech profesí. Projekty jsou vypracovávány podle platných norem a vyhlášek. Podle požadavků zákazníka navrhujeme energeticky úsporné stavby.